WhoCrashed

WhoCrashed 5.54

WhoCrashed نشان می دهد رانندگان مسئول توفنده کامپیوتر شما
دانلود
امتیازدهی کاربر
3.8  (17 رأی)
رأی شما
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
توسعه‌دهنده:
Resplendence... | برنامه های بیشتر
WhoCrashed نشان می دهد رانندگان مسئول توفنده کامپیوتر شما.
WhoCrashed یک فهم تصادف کمپرسی ابزار تجزیه و تحلیل است که پیدا کردن درایور اند که توفنده کامپیوتر شما. آن را ارائه می دهد پیشنهادات خود را برای عیب یابی و بررسی مشکل و اشاره به راه حل های ممکن است.
اطلاعات به روز شده در:

دانلود برای مک